oupacademic
oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, Winston Churchill gave his “Finest Hour” speech.

Without what the Greeks called kairos—the opportune moment—even the most technically brilliant speech will fall flat. As Aristotle suggested, the art of rhetoric lies in identifying the opportunities presented by the situation at hand, not in the sterile combination of figures of speech for their own sake.

[p. 33, Rhetoric: A Very Short Introduction, by Richard Toye]. 
Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.
Image credit: Winston Churchill during the General Election Campaign in 1945. Public domain via Wikimedia Commons.

oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, Winston Churchill gave his “Finest Hour” speech.

Without what the Greeks called kairos—the opportune moment—even the most technically brilliant speech will fall flat. As Aristotle suggested, the art of rhetoric lies in identifying the opportunities presented by the situation at hand, not in the sterile combination of figures of speech for their own sake.

[p. 33, Rhetoric: A Very Short Introduction, by Richard Toye].

Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.

Image credit: Winston Churchill during the General Election Campaign in 1945. Public domain via Wikimedia Commons.

Vi misforstår ofte hinanden, fordi vi prøver at forstå hinanden ud fra vores egen personlige virkelighedsopfattelse. Men med nysgerrighed for andre og åbenhed for det de har at fortælle kan du få indsigt i andres tankesæt og de får indsigt i dit, så I når frem til løsningerne sammen.

Det danner bl.a. baggrund på at Colligo tilbyder oplæg og praksisrettede kurser i at blive en bedre leder med åben kommunikation. Med inspiration fra både den systemisk og retoriske teori har vi fokus på at forstå og træne brugen af åben kommunikation.

Vi skal ikke bare byde velkommen …

I sidste uge blev jeg flere gange mindet om vigtigheden af at byde nye i et fællesskab velkommen. Vel at mærke med den vinkel at de ikke bare skulle føle sig velkommen og lære gruppedynamikken at kende, men at de også blev inviteret til at bidrage og forme fællesskabet.

Paul Otto Brunstad skriver i dag nogle refleksioner om at være en lydhør praktiker og halvvejs i hans blogindlæg tager han fat i pointen med at nytilkomne kan give friske øjne og nye vinkler på det eksisterende.

"Nykommeren kan nemlig bære med seg en innsikt som de erfarne for lengst har  glemt eller sluttet å se. «Et fremmed øye ser nøye», sa ofte min bestemor fra Nord-Norge."

Min egen erfaring er at vi ofte har fokus på at byde nye velkommen i vores kultur i et team eller en organisation, men samtidig glemmer vi at anerkende den/de nye ved også at invitere til og skabe rum for nye vinkler, inspiration og perspektiver - og vi glemmer at skabe rum for at fællesskabet bevidst kan blive præget af de nye input.

Misforståelsen om kropssprogets vægt i mundtlig kommunikation

Om kropssprog, den misforståede brug af Albert Mehrabians undersøgelse fra 1967 og konsekvenserne.

Når jeg som stemmetræner arbejder med kroppen, så sker det altid i sammenhæng med en konkret tale, et oplæg eller en præsentation.
Selvfølgelig er der øvelser som er løsrevet fra et egentlig budskab fordi vi skal have fat i den rette vejrtrækning, artikulation eller give en bestemt fornemmelse af kroppen, men det er vigtigt at øve sig på det konkrete. Det vil sige at inddrage budskabet, indholdet - og ikke mindst ordene.
image

Eksemplet er taget fra bogen “The Performance Factor. Unlocking the Secrets of Teamwork” af Pat MacMillan (2001), side 159. Her er procentopdelingen afrundet til 10-35-55. Det er i øvrigt en ganske god bog.


Det sker jævnligt at jeg støder på en ret sejlivet påstand som florerer på hjemmesider, i faglitteratur og artikler. I følge denne påstand, så viser undersøgelser at kropssproget har en altoverskyggende betydning i mundtlig kommunikation.

Dette beror imidlertid på en misforståelse.

Read More

Nana Holm Green, kursusleder og underviser hos Colligo Kurser.
Mit fundament inden for kommunikation er støbt af blanding bestående en cand. mag i fra retorikstudiet på Københavns Universitet og et svendebrev som typotekniker (som i dag bliver kaldt grafiker).
Læs mere på Colligos hjemmeside.

Nana Holm Green, kursusleder og underviser hos Colligo Kurser.

Mit fundament inden for kommunikation er støbt af blanding bestående en cand. mag i fra retorikstudiet på Københavns Universitet og et svendebrev som typotekniker (som i dag bliver kaldt grafiker).

Læs mere på Colligos hjemmeside.

At være i lommen på andres ros og forventninger
Det kan være rart at få ros eller at høre at andre forventer sig noget godt af en, men andres ros og forventninger kan også forme dig i en uønsket retning. Hvis andres ros bliver noget du stræber efter og du kun oplever at lykkes, når du får ros. Hvis andres forventninger er med til at skabe præstationsangst eller styrer dig i anden retning end den du egentlig oplever er den rigtige.Anerkendelse er mere end ros - og anerkendelse formidles bedst i det længerevarende fællesskab, hvor der også er mulighed for formidle mere end ros og kritik.
(Inspirereret af tegnet note fra Arrow Lederskabs anden internatuge).

At være i lommen på andres ros og forventninger

Det kan være rart at få ros eller at høre at andre forventer sig noget godt af en, men andres ros og forventninger kan også forme dig i en uønsket retning. Hvis andres ros bliver noget du stræber efter og du kun oplever at lykkes, når du får ros. Hvis andres forventninger er med til at skabe præstationsangst eller styrer dig i anden retning end den du egentlig oplever er den rigtige.
Anerkendelse er mere end ros - og anerkendelse formidles bedst i det længerevarende fællesskab, hvor der også er mulighed for formidle mere end ros og kritik.

(Inspirereret af tegnet note fra Arrow Lederskabs anden internatuge).