Hvis anerkendende ledelse ikke skal ende med at blive betragtet som tomme ord, ufrugtbar ros eller lige frem blive stemplet som positivitetsfacisme, så gælder det om at opøve din åben- og nysgerrighed. Den anerkendende tilgang har rødder i AI (Appreciative Inquiry) - værdsættelse og udforskning skal gå hånd i hånd og det handler ikke om at det negative eller problematiske ikke må få ord. Derimod handler det om hvad hvad man gør med det problematiske.

Anden relevant læsning her på bloggen:At være i lommen på andres ros og forventninger

Hvis anerkendende ledelse ikke skal ende med at blive betragtet som tomme ord, ufrugtbar ros eller lige frem blive stemplet som positivitetsfacisme, så gælder det om at opøve din åben- og nysgerrighed. Den anerkendende tilgang har rødder i AI (Appreciative Inquiry) - værdsættelse og udforskning skal gå hånd i hånd og det handler ikke om at det negative eller problematiske ikke må få ord. Derimod handler det om hvad hvad man gør med det problematiske.

Anden relevant læsning her på bloggen:
At være i lommen på andres ros og forventninger

En ekstern facilitator giver mange fordele

En del af livet i levende organisationer er forandrings-, udviklings-, visions- og beslutningsprocesser. Et godt udgangspunkt giver de bedste forudsætninger for deres effekt. 

image

Det kan føles naturligt som leder også at tage ansvar for at lede de fælles møder som skal skabe forståelse eller danne beslutningsgrundlag for processen og dens mål. Men selvom du i din egenskab af leder er kompetent til at lede en proces, eller har kollegaer der er det, kan det i mange situationer være en fordel at benytte en ekstern procesfacilitator. 

Read More

En model som ikke tænker i svagheder eller trusler

SUMO-analysen er en version af SWOT-analysen, som er tilpasset en anerkendende tilgang.

I forbindelse med organisationsanalyser kender mange sikkert SWOT-analysen. En metode, der blev skabt på Stanford Research Institute i 1960erne og som på godt og ondt afspejler tankegangen i en senmoderne amerikansk virksomhed. SWOT-analysen giver overblik over en given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på dens interne styrker og svagheder, samt de eksterne muligheder og trusler.  

SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – på dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Lidt pudsigt ligger forkortelsen påfaldende tæt op ad en anden forkortelse fra 1960’ernes USA, nemlig “SWAT”, som er betegnelsen for specialenheder i mange amerikanske politiafdelinger. (En type teams som, om nogen, må forventes at kunne genkende sig selv i SWOT-analysen).

Men med ord som “svagheder” og “trusler”, så hæmmer SWOT-analysen muligheden for gå på opdagelse i det, der rent faktisk virker for et team og muligheden for at lade sig inspirere af det. SUMO-analysen har en anden tilgang omend den er inspireret af SWAT.

image

Read More

oupacademic
oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, after 3 months of the Battle Of Britain in the skies over the South Coast, Prime Minister, Winston Churchill, makes the fourth of his famous wartime speeches in which he said: “Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.”

Churchill embodied a traditional sense of patriotic unity as no one else amongst his contemporaries could ever do. War gave his career a new impetus and relevance. His inspiring oratory over the radio and in the Commons conjured up new reserves of national will-power in this ‘finest hour’ for his country. 

[p. 47, Twentieth-Century Britain: A Very Short Introduction, by Kenneth O. Morgan]
Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.
Image: Winston Churchill, from the Imperial War Museums Archive. Public domain via Wikimedia Commons.

oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, after 3 months of the Battle Of Britain in the skies over the South Coast, Prime Minister, Winston Churchill, makes the fourth of his famous wartime speeches in which he said: “Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.”

Churchill embodied a traditional sense of patriotic unity as no one else amongst his contemporaries could ever do. War gave his career a new impetus and relevance. His inspiring oratory over the radio and in the Commons conjured up new reserves of national will-power in this ‘finest hour’ for his country. 

[p. 47, Twentieth-Century Britain: A Very Short Introduction, by Kenneth O. Morgan]

Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.

Image: Winston Churchill, from the Imperial War Museums Archive. Public domain via Wikimedia Commons.

oupacademic
oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, Winston Churchill gave his “Finest Hour” speech.

Without what the Greeks called kairos—the opportune moment—even the most technically brilliant speech will fall flat. As Aristotle suggested, the art of rhetoric lies in identifying the opportunities presented by the situation at hand, not in the sterile combination of figures of speech for their own sake.

[p. 33, Rhetoric: A Very Short Introduction, by Richard Toye]. 
Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.
Image credit: Winston Churchill during the General Election Campaign in 1945. Public domain via Wikimedia Commons.

oupacademic:

Very Short Fact: On this day in 1940, Winston Churchill gave his “Finest Hour” speech.

Without what the Greeks called kairos—the opportune moment—even the most technically brilliant speech will fall flat. As Aristotle suggested, the art of rhetoric lies in identifying the opportunities presented by the situation at hand, not in the sterile combination of figures of speech for their own sake.

[p. 33, Rhetoric: A Very Short Introduction, by Richard Toye].

Like the Very Short Introductions on Facebook for more from the series.

Image credit: Winston Churchill during the General Election Campaign in 1945. Public domain via Wikimedia Commons.

Vi misforstår ofte hinanden, fordi vi prøver at forstå hinanden ud fra vores egen personlige virkelighedsopfattelse. Men med nysgerrighed for andre og åbenhed for det de har at fortælle kan du få indsigt i andres tankesæt og de får indsigt i dit, så I når frem til løsningerne sammen.

Det danner bl.a. baggrund på at Colligo tilbyder oplæg og praksisrettede kurser i at blive en bedre leder med åben kommunikation. Med inspiration fra både den systemisk og retoriske teori har vi fokus på at forstå og træne brugen af åben kommunikation.

Vi skal ikke bare byde velkommen …

I sidste uge blev jeg flere gange mindet om vigtigheden af at byde nye i et fællesskab velkommen. Vel at mærke med den vinkel at de ikke bare skulle føle sig velkommen og lære gruppedynamikken at kende, men at de også blev inviteret til at bidrage og forme fællesskabet.

Paul Otto Brunstad skriver i dag nogle refleksioner om at være en lydhør praktiker og halvvejs i hans blogindlæg tager han fat i pointen med at nytilkomne kan give friske øjne og nye vinkler på det eksisterende.

"Nykommeren kan nemlig bære med seg en innsikt som de erfarne for lengst har  glemt eller sluttet å se. «Et fremmed øye ser nøye», sa ofte min bestemor fra Nord-Norge."

Min egen erfaring er at vi ofte har fokus på at byde nye velkommen i vores kultur i et team eller en organisation, men samtidig glemmer vi at anerkende den/de nye ved også at invitere til og skabe rum for nye vinkler, inspiration og perspektiver - og vi glemmer at skabe rum for at fællesskabet bevidst kan blive præget af de nye input.

Misforståelsen om kropssprogets vægt i mundtlig kommunikation

Om kropssprog, den misforståede brug af Albert Mehrabians undersøgelse fra 1967 og konsekvenserne.

Når jeg som stemmetræner arbejder med kroppen, så sker det altid i sammenhæng med en konkret tale, et oplæg eller en præsentation.
Selvfølgelig er der øvelser som er løsrevet fra et egentlig budskab fordi vi skal have fat i den rette vejrtrækning, artikulation eller give en bestemt fornemmelse af kroppen, men det er vigtigt at øve sig på det konkrete. Det vil sige at inddrage budskabet, indholdet - og ikke mindst ordene.
image

Eksemplet er taget fra bogen “The Performance Factor. Unlocking the Secrets of Teamwork” af Pat MacMillan (2001), side 159. Her er procentopdelingen afrundet til 10-35-55. Det er i øvrigt en ganske god bog.


Det sker jævnligt at jeg støder på en ret sejlivet påstand som florerer på hjemmesider, i faglitteratur og artikler. I følge denne påstand, så viser undersøgelser at kropssproget har en altoverskyggende betydning i mundtlig kommunikation.

Dette beror imidlertid på en misforståelse.

Read More

Nana Holm Green, kursusleder og underviser hos Colligo Kurser.
Mit fundament inden for kommunikation er støbt af blanding bestående en cand. mag i fra retorikstudiet på Københavns Universitet og et svendebrev som typotekniker (som i dag bliver kaldt grafiker).
Læs mere på Colligos hjemmeside.

Nana Holm Green, kursusleder og underviser hos Colligo Kurser.

Mit fundament inden for kommunikation er støbt af blanding bestående en cand. mag i fra retorikstudiet på Københavns Universitet og et svendebrev som typotekniker (som i dag bliver kaldt grafiker).

Læs mere på Colligos hjemmeside.

At være i lommen på andres ros og forventninger
Det kan være rart at få ros eller at høre at andre forventer sig noget godt af en, men andres ros og forventninger kan også forme dig i en uønsket retning. Hvis andres ros bliver noget du stræber efter og du kun oplever at lykkes, når du får ros. Hvis andres forventninger er med til at skabe præstationsangst eller styrer dig i anden retning end den du egentlig oplever er den rigtige.Anerkendelse er mere end ros - og anerkendelse formidles bedst i det længerevarende fællesskab, hvor der også er mulighed for formidle mere end ros og kritik.
(Inspirereret af tegnet note fra Arrow Lederskabs anden internatuge).

At være i lommen på andres ros og forventninger

Det kan være rart at få ros eller at høre at andre forventer sig noget godt af en, men andres ros og forventninger kan også forme dig i en uønsket retning. Hvis andres ros bliver noget du stræber efter og du kun oplever at lykkes, når du får ros. Hvis andres forventninger er med til at skabe præstationsangst eller styrer dig i anden retning end den du egentlig oplever er den rigtige.
Anerkendelse er mere end ros - og anerkendelse formidles bedst i det længerevarende fællesskab, hvor der også er mulighed for formidle mere end ros og kritik.

(Inspirereret af tegnet note fra Arrow Lederskabs anden internatuge).